Etsi:

Työ

TYÖ, Jumalan asettama ennen synninlankeemusta, 1. Mos. 2:15. Niin myös synninlankeemisen jälkeen, 1. Mos. 3:17-19. Job 5:7. Käsketty ja kaikille pantu, 2. Mos. 20:9. 5. Mos. 5:13. Ps. 104:22, 23. 128:2. Saarn. 6:7. 1. Tess. 4:11. 2. Tess. 3:10-12. San. l. 6:6, e. 24:27. Sir. 7:16. 31:27. Eph. 4:28. Hurskasten työllä on lupaus Jumalan siunauksesta, 1. Mos. 26:12. 30:27. 39:5. Job 42:12. Ps. 127:1. 2. San. l. 3:9, 10. 10:4, 22. Sir. 11:12-15, 23, 24. Matt. 6:33. 1. Tim. 4:8.

Työ on turhuuden ala annettu, Ps. 39:7. Saarn. 2:10-23. 3:9, 10.

Jumalattomain pitää tekemän työtä turhaan, 5. Mos. 28:15, 20, 30, 38, e. Job 20:18, e. San. l. 28:22. Am. 5:11. Zeph. 1:13. Hagg. 1:5, e. Sir. 11:10, 11. 31:3, 4,

Kuinka työtä pitää tehtämän? Oikialla ajalla, Saarn. 3:2, 3, e. 11:6. Uskollisesti ja vakaisesti, 1. Mos. 31:6. Rom. 12:7, 8. Eph. 6:5-8. Kol. 3:22, 23. 2. Tim. 4:5. 1. Piet. 4:11. Taitavasti, San. l. 26:10. Sir. 9:24, 38:28. Ilolla ja hyvällä mielellä, Saarn. 3:12, 18. 5:17-19. 8:15. 9:7. Kaikesta voimasta, vaan ei yli sen, 2. Mos. 18:18-20, e. 4. Mos. 8:23-25. 5. Mos. 1:12, 13. Ajatoin murhe-työ kielletään, Ps. 127:2. San. l. 11:17. Sir. 11:11, 12. 31:1-3. Matt. 6:25,* Luuk. 12:15. 21:34.

Työmieheltä ei pidä palkkaa kiellettämän, 1. Mos. 29:25. 31:6, e. 3. Mos. 19:13. 5. Mos. 25:4. Tob. 4:15, 16. Sir. 7:22. 1. Kor. 9:9, 14. 1. Tim. 5:18. Niiden rangaistus, jotka palkan pidättävät, Jer. 22:13. Mal. 3:5. Sir. 34:27. Jak. 5:4.

Työn ja ahkeruuden hyödytys, San. l. 12:11. 13:4. 14:23. 20:4. 24:30, e. 28:19.

Lapset ja palkolliset pitää työhön pidettämän, Sir. 30:13. 33:25, 26, 28, 30.

Hyvät työt. Oikiain kristittyin hyvät työt, vanhurskauden jälkeen, joista puhutaan, Rom. 6:11, 13, 18, 20-22. 8:1, 4, 12-14. Eph. 1:4. Seuraavat hedelmänä vanhurskaaksi tekeväisestä uskosta, Gal. 5:6. 1. Tim. 1:5. Joka myös yksin tekee ne Jumalan edessä otolliseksi, Rom. 14:23, Hebr. 11:6.

Pyhä Henki on se, joka vaikuttaa kristinuskovaisissa hyviä töitä, Gal. 5:22. Rom. 7:22. 8:5, 6, 9-13. Eph. 2:10. Gal. 5:24. Phil. 1:6, 11. Hengellisesti uudesta syntyneet ja uskon kautta vanhurskautetut ihmiset ovat ne, jotka ei omasta voimastansa vaan Pyhän Hengen armon ja väkevän vaikutuksen kautta, hyviä töitä matkaan saattavat, Rom. 7:22. 8:13, 14. Luuk. 1:74, 75, Eph. 5:9, 10. Gal. 5:24. Matt. 7:17, 18. Niitä harjoitetaan Jumalaa, lähimmäistä ja itsiä kohtaan, Tit. 2:12. Matt. 22:37-39. Rom. 13:10. Tarkoitus-syy, jonka tähden hyvistä töistä ahkeroittaman pitää, on enimmitten Jumalan nimen kunnia, Matt. 5:16. 1. Kor. 10:31. 1. Piet. 2:12. 4:10, 11. Sitä likin, että osoitamme niillä uskomme eläväksi, Gal. 5:22. Jak. 2:18, 20, 26. Niin myös meidän lähimmäisemme rakennus, 1. Piet. 3:16. 1. Kor. 10:32. 2. Kor. 4:16. Vihdoin, että helvetin kadotus vältettäisiin, 1. Joh. 3:10. 1. Tim. 4:8. Oikiain kristittyin hyvät työt, vaikka kuinka hyvät ja uskon tähden, Hebr. 11:6. Jumalalle otolliset ne olisivat, ovat kuitenkin aivan vajavat, Saarn. 7:21. Ps. 32:5, 6. 130:3. Jes. 64:6. San. l. 20:9. Sir. 27:5. Matt. 6:12. Rom. 3:23. 7:18-21. Gal. 5:17. Phil. 3:8. Hebr. 12:1. Jak. 2:10. Sillä laki vaatii täydellistä kuuliaisuutta, 5. Mos. 6:5. 27:26. Gal. 3:10. Ehkä kuinka vajavat ne ovat, niin ovat ne kuitenkin oikeille kristityille, vanhurskaaksi tekemisen jälkeen, sangen tarpeelliset; ensisti, Jumalan käskyn tähden, osoittaaksemme vanhurskauttamisen jälkeen uutta kuuliaisuuttamme Jumalaa kohtaan, 3. Mos. 11:43, 44. 19:2, Matt. 5:16. Rom. 6:11, 13, 18, 20-22. 8:1-4. Kol. 1:10. Tit. 2:14, 15. 3:8. 2. Kor. 5:15. 1. Tess, 4:3, 7. 1. Piet. 2:24. 1. Joh. 4:21. Sitten itse tähtemme, Rom. 8:12, 13. Eph. 5:8, 9. 1. Tim. 4:8. 2. Piet. 1:8, 10. 2:20. 22. 1:5, 6. Jak. 2:18. Niin myös lähimmäisemme tähden, Matt. 5:16. 18:7. 1. Piet. 2:12. 1. Joh. 3:17, 18. Tarpeelliset ovat ne myös, jos tahdomme saada luvatun hyväin töiden armopalkkion, Jes. 3:10. 1. Kor. 3:8. Ja nautita Jumalan armollisia lupauksia tästä elämästä, 5. Mos. 28:1, e. Saarn. 2:26. Jes. 1:19. Ja tulevaisesta elämästä, San. l. 10:7. Jes. 57:1, 2. Matt. 19:29. 1. Kor. 3:8. 4:5. 2. Kor. 5:10. 1. Tim. 4:8. Ei joku velvollinen palkka, vaan armopalkkio 1. Mos. 15:1. 32:10. Rom. 9:12. 11:35. Ohje, jonka jälkeen meidän pitää hyviä töitä tekemän ja niitä koetteleman, on Jumalan sana; ei kuitenkaan evankeliumi, joka on ainoastansa iloinen sanoma, Luuk. 2:10, 11. Armon sana, Ap. T. 20:24. Luuk. 4:22. Uskon sana, Rom. 10:8, 1. Tim. 4:6. Autuuden sana, Rom. 1:16. 1. Tim. 1:15. Vaan laki on se ohje, joka täydellisesti osoittaa, mitä meidän pitää tekemän ja jättämän, 5. Mos. 4:2, 5:32. 12:8, 32. Ps. 19:8, e. San. l. 30:5, 6. Hes. 20:19. Jos. 1:7. Gal. 6:16. 2. Tim. 3:17. Joko pahoja tahi hyviä töitä lähimmäistä kohtaan harjoitetaan, ne lukee jumala itsellensä, Jer. 1:19. Sak. 2:8. Matt. 25:40, e. Esimerkit: 1. Sam. 8:7. Jes. 37:23. Ap. T. 9:4, 5. 1. Kor. 8:12. Hyvän tahi pahan maksaa Jumala kunkin ansion jälkeen, 1. Sam. 26:23. Ps. 62:13. Jer. 17:10. Hes. 9:9, 10. 24:13, 14. Sir. 11:28. 16:14. Matt. 16:27. Rom. 2:6-9. 14:12. 2. Kor. 5:10. Eph. 6:8. Kol. 3:24, 25. 1. Piet. 1:17. Ilm. K. 2:23. 20:12, 13. 22:12. Hyväin töiden harjoituksen edellä pitää yhdistys Kristuksen kanssa käymän, Joh. 15:1, e. Tit. 2:14. Varoitus hyviin töihin, Ap. T. 26:20. Eph. 2:10. Tit. 2:11-14. 3:8. 1. Tim. 6:17-19. 1. Piet. 2:12. 2. Piet. 1:10.

Hyväin töiden armopalkitseminen, Ps. 112:1, e. 119:1, e. Sir. 36:18. Jes. 3:10. Matt. 5:12. 10:42. 25:34 1. Kor. 15:58. 2. Tim. 4:8. Hebr. 6:10, 15. 11:26.

Hyvät työt ei ole siihen tarpeelliset, että me niiden tähden ja niiden kautta autuaaksi tulisimme, ei myös että autuus niillä ansaittaisiin; sillä sekä vanhurskauttaminen että autuus yksin ja ainoastaan omistetaan Jumalan armolle, Jes. 43:25. Rom. 3:24. Eph. 1:7. 2:4-8. Jesuksen kalliille ansiolle ja maksolle, Gal. 4:4. Matt. 5:17. Phil. 2:8. Gal. 3:13. Rom. 5:15, 19, e. Ja uskolle, joka toimitetun vanhurskauden ja autuuden itsellensä omistaa, 1. Kor. 3:5. Gal. 3:26, 27. Rom. 4:5, 6. 1. Piet. 1:5. Mark. 16:16. Joh. 3:15, 16. Ap. T. 16:31. Joh. 20:31. Hab. 2:4. Rom. 1:17. 3:24- 26. 28, 30. 11:6, 7. Gal. 2:16. Eph. 2:8, 9. Rom. 4:3-5. Gal. 3:9, 21, 22. 5:4, 5. Rom. 4:16, 23, 24. 6:23.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu