Etsi:

Uhri

UHRI. Jumalalle ainoalle pitää uhrattaman, 2. Mos. 22:20. 3. Mos. 17:7. Pitää oleman ilman viata ja virhettä 3. Mos. 1:3. 3:1, 22:19. 4. Mos. 28:3, 31. 5. Mos. 15:21. Hes. 43:23. Mal. 1:8, 14. Sir. 35:12-15. Jumalalle otollisista ja taivaasta sytytetyistä uhreista, esimerkit: Abelin, 1. Mos. 4:4. Noan, 1. Mos. 8:21. Abrahamin, 1. Mos. 15:17. Aaronin, 3. Mos. 9:24. Gideonin, Tuom. 6:21. Manoan, Tuom. 13:19. Elian, 1. Kun. K. 18:38. Salomon, 2. Aika K. 7:1. Nehemian, 2. Makk. 1:22. Jokapäiväisestä uhrista, 2. Mos. 29:38. 3. Mos. 6:9. 4. Mos. 28:3. Esr. 2:2. Vissiksi ajoiksi asetetuista uhreista, 4. Mos. 28:* 29:* Uhri-atria pidettiin ilolla, 4. Mos. 25:2. 5. Mos. 12:5-7. 27:7. 1. Sam. 1:4, 5. 1. Kun. K. 1:9. 3:15. 1. Aika K. 29:21. Uhrata omia lapsiansa oli kauhistavainen ja kovasti kielletty epäjumalallisuus, 3. Mos. 18:21. 20:2. 5. Mos. 12:31. 18:10. Tuom. 11:39. 2. Kun. K. 3:27. 16:3. 17:17. 21:6. 2. Aika K. 28:3. Ps. 106:37. Jes. 57:5. Jer. 7:31. 19:5. Hes. 16:20, 36. 20:21. 23:37. Jumalattomain uhrista, 1. Mos. 4:3. 1. Sam. 15:21. San. 1. 15:8. 21:27. Jes. 1:10-13. 43:23. 61:8. 66:3. Jer. 6:20. 7:18. 10:21. 14:12. Hos. 5:6. 8:13. 9:4. Am. 5:22. Mal. 1:7, 13. 2:13. Sir. 34:14, 15. Oikeasta hengellisestä ja Jumalalle otollisesta uhrista, Ps. 4:6. 27:6. 40:7. 50:14, 15. 51:19. 116:17. San. l. 23:3. Jes. 56:7. Jer. 7:5-7. Hos. 6:6. Miik. 6:8. Sir. 35:8-10. Matt. 5:24. 9:13. 12:7. Mark. 12:33. Rom. 12:1. Phil. 4:18. Hebr. 13:15. Kristus on totinen ja täydellinen uhri, 1. Mos. 22:12, 18. Jes. 53:6, 7, 11. Eph. 5:2. 1. Joh. 2:2. 4:10. Hebr. 1:3. 5:8, 9. 9:12, 14. 10:7, 8, 10.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu