Etsi:

Usko

USKO, katso Vanhurskaaksi tekeminen. Usko ei ole joka miehen, 2. Tess. 3:2. Ei myöskään mikään luonnollinen teko, Matt. 16:17. Vaan kolmeyhteisen Jumalan teko, Joh. 6:29. Phil. 1:29. Kol. 2:12. 2. Tess. 3:2, 3. Hebr. 12:2. Jak. 1:17. Ja erinomattain Pyhän Hengen, 1. Kor. 12:3. Sentähden se kutsutaan Hengen hedelmäksi, Gal. 3:22. Senkaltaiseksi lahjaksi, Eph. 2:8. jonka Jumala sekä alkaa, enentää ja käyttää, Phil. 1:6. 2:13. 2. Tess. 1:11. Sovita tähän Mark. 9:24. Luuk. 17:5. Välikappale, jonka kautta usko vaikutetaan, on evankeliumin sana Kristuksesta, joko saamattu, kuultu tahi muutoin hartaudella luettu ja tutkisteltu, Rom. 10:17. Joh. 17:20. 1. Kor. 1:21. 2. Kor. 4:6. (Jossa Kristus, ansionsa kanssa, on oikia perustus, 1. Kor. 3:11.) Niin myös näkyväinen sana, ja korkiat sakramentit, Rom. 4:10. Kol. 2:12. Tit. 3:5. Joh. 3:5. Eph. 5:26. Välikappaleelliset palveliat ja saarnavirka, 1. Kor. 3:5. Uskossa on kolme osaa: (1) Tieto siitä mikä meille autuuteen on tarpeellinen tietää, Rom. 5:10, 14. Job 19:25. Jes. 53:11. Joh. 17:3. Sentähden on uskolla Raamatussa moninaisia nimiä, jotka tietoa tarkoittavat, Luuk. 1:77. Rom. 16:25. Eph. 3:3. Kol. 1:26. 1. Kor. 1:24. 2:6, 7. 1. Tim. 2:4. 2. Tim. 3:7. Tit. 1:1. (2) Sitte vahva suostumus, kuin, ei ainoasti tiedetä, mitä autuuteen on tarpeellinen, vaan myös pidetään se epäilemättömästi jumalallisena totuutena, Rom. 4:20, 21. Hebr. 4:2. Joh. 8:24. 11:27, 42. 16:27. Ap. T. 8:37. Tämä suostumus kutsutaan muutoin uskon kuuliaisuudeksi, Rom. 1:5. 16:26. (3) Viimeiseksi sydämellinen uskallus isän yhteiseen armoon ja autuaaksi tekeväiseen tahtoon, ja Jesuksen Kristuksen yhteiseen kalliisen ansioon ja maksoon, jonka katuvainen syntinen uskolla turvallisesti ottaa vastaan, Joh. 1:5, 12. 17:8. Rom. 5:17. Gal. 3:14. Luuk. 8:13. Ap. T. 8:14. Jak. 1:21. Ap. T. 10:43. Ja juuri vahvasti itsellensä omistaa, Job 19:25. Kork. v. 2:16. Joh. 20:28. Gal. 2:20. Luuk. 1:47. Jes. 53:4. 1. Kor. 1:3, 4. Epäilemättömästi, Rom. 4:19, 20. Hebr. 11:1. Ja rohkiasti, Eph. 3:12. Hebr. 11:1. 1. Joh. 5:13, 14. Hebr. 4:16. 10:22. Uskon kautta ainoastansa Kristuksen päälle tulee ihminen vanhurskaaksi ja autuaaksi, 1. Mos. 15:6. Jes. 53:11. Mark. 16:16. Luuk. 1:45. 8:48. Joh. 5:24. 17:3, 20, 24. Ap. T. 13:38-40. Rom. 3:24, 28. 4:3. 5:1. 10:10. Phil. 3:9. 1. Piet. 2:6. Hebr. 4:2. Kuitenkaan ei tee usko meitä vanhurskaaksi jonakuna ansiona, sillä se asetetaan vanhurskaaksi tekemisessä ja meidän autuutemme työssä juuri meidän ansiotamme vastaan, Rom. 3:24, 25, 28. 11:6. 4:4, 5. Jumala taritsee kaikille ihmisille uskoa, koska hän antaa kaikille saarnata, Luuk. 24:47. Ap. T. 17:30. Mutta ettei kaikki sanan kautta saa uskoa, siihen ovat ihmiset itse syy, Ap. T. 7:51. 14:4, 6. Matt. 23:37. Uskon välitöin vaikutus: Armollinen syntein anteeksi saaminen, Ap. T. 10:43. Lasten oikeus, Joh. 1:12. Vanhurskaus, Rom. 4:5. 10:4. Yhdistys Kristuksen kanssa, omantunnon rauha, Rom. 5:1. Hengen todistus, Rom. 8:16.

Uskon vaikutus välikappaleena, Rom. 5:3, 4. 1. Joh. 5:4. Gal. 5:6. Että meidän uskomme tulis vahvana pysyväiseksi, perkeleen kavalia päällekarkaamisia vastaan, joka tahtoo meitä epäilykseen vetää, tulee meidän alati tutkistella uskon oikiaa perustusta ja tukea, joka on Jumalan ääretöin ja mittaamatoin armo ja laupius, Sir. 2:22. 2. Sam. 24:14, 1. Joh. 4:16, 17. Jer. 31:20. Hos. 11:8, 9. Ps. 30:6. 117:2. Jes. 54:7- 10. Miik. 7:18, 19. Rom. 5:21. Kristuksen ääretöin ansio, Ap. T. 20:28. 1. Joh. 1:7. Jes. 43:24. 53:4-6. Joh. 1:29. Rom. 5:8-10, 2. Kor. 5:19-21. Gal. 3:13. Kol. 2:13, 14. 1. Piet. 2:24. 1. Joh. 2:1, 2. Hebr. 5:7-9. 7:24, 25. 9:14, 24. 10:14. Ilm. K. 1:5. Kristuksen suuri rakkaus ja ystävällisyys, Joh. 6:37. Matt. 11:28. Luuk. 15:4. Jes. 65:2. 1. Tim. 1:15, 16. Evankeliumin lupausten ylellisyys, Ps. 145:8, 9. Hes. 18:23, 32. 1. Tim. 2:4-6. 2. Piet. 3:9. 2. Kor. 5:14, 15. Jumalan jumalallisen lupauksen valan vahvuus, Rom. 3:4. 2. Tim. 2:13. 4. Mos. 23:19. Hes. 33:11. Joh. 5:24. 8:51. Hebr. 6:16-18. 1. Joh. 5:10. Pyhän Hengen todistus sydämissämme, Rom. 8:16. Gal. 4:6. 1. Kor. 2:12. 2. Kor. 1:21, 22. Eph. 1:13. 4:30. 1. Joh. 5:9. 2. Kor. 13:5. Rukouksen kuulemisen visseys, Matt. 18:19. 21:22. Joh. 16:23.

Totisesta elävästä uskosta ja sen voimallisesta vaikutuksesta, Ilm. K. 1:2. Hab. 2:4. Matt. 8:13. 9:22, 29, 30. 15:28. 17:20. 21:22. Mark. 5:34. 10:52. 11:22, 16:16. Luuk. 5:20. 18:42, 43. Joh. 1:12. 3:15, 16, 36. 6:35. 7:38. 8:31. 11:25. 14:12. 20:29. Ap. T. 3:16. 10:43. 15:9. 16:31. Rom. 3:22. 4:3. 5:1. Gal. 3:8. Eph. 2:8. Hebr. 11:1,* Jak. 1:6.

Kuolleesta uskosta myös puhutaan, Matt. 7:21, 22. 1. Kor. 13:2. 15:2. Eroitus sen välillä, Jak. 2:14, 20, 26. Gal. 5:6. Heikkoja uskossa pitää holhottaman, ja ei pahennettaman, Gal. 6:1. Rom. 14:1,* Uskoa löydetään tuskin viimeisillä ajoilla, Luuk. 18:8.

Usko on yhdistys-side Kristuksen kanssa, Eph. 3:17. 1. Kor. 6:17. Hos. 2:19, 20.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu