Etsi:

Vanhurskaus

VANHURSKAUS. Meidän oma vanhurskautemme on mitätöin, Jes. 64:6.

Farisealainen luultu ja ulkokullattu vanhurskaus on myös kokonansa kelpaamatoin, Matt. 5:20. Luuk. 18:9, 11-14.

Kristuksen ansaittu vanhurskaus, uskolla omistettu, tekee meidät vanhurskaaksi, katso Vanhurskaaksi tekeminen.

Elämän vanhurskaus, katso Uskon vaikutus, Kuuliaisuus, Ansio.

Vanhurskaaksi tekeminen: Autuaaksi tekeväinen, joka Jumalan edessä kelpaa. Sen vaikuttavainen syy on kolmeyhteinen Jumala: Isä, Joh. 3:16, 17. Rom. 8:31-33. Poika, Jes. 53:11. 1. Kor, 6:11. Rom. 5:19. Kol. 3:13. Pyhä Henki, 1. Kor. 6:11. Sen sisällinen kehoittavainen syy on sula Jumalan armo ja laupius, Rom. 3:24, 25. 11:5, 6. Eph. 2:4-9. 2. Tim. 1:9. Tit. 3:4-7. Sen ulkonainen kehoittavainen ja ansaitsevainen syy on Jesuksen Kristuksen kallis ansio, sovittamus ja kuuliaisuus, Rom. 3:24, 25. 8:3. Eph. 5:2. Kol. 1:20, 22. 1. Tim. 6:13. 2. Kor. 5:21. Gal. 3:13. Ps. 69:5. Jes. 53:4, e. 1. Kor. 6:19. 1. Piet. 1:18, 19. 1. Joh. 1:7, Jonka Jesus sekä tekemisellä että kärsimisellä meille hyväksi saattanut on, Ps. 40:8, e. Hebr. 10:7, e. 5:7-9. Rom. 5:18, 19. Matt. 5:17. Rom. 8:4. Välikappale jumalan puolelta, jonka kautta vanhurskaus taritaan, annetaan ja omistetaan, ovat evankeliumin lupaus-sanat, ja korkiat sakramentit, Luuk. 24:47. 2. Kor. 3:9. 5:18-20. Välikappale ihmisen puolella, jolla ja jonka kautta hän evankeliumissa taritun autuaaksi tekeväisen vanhurskauden vastaan ottaa ja omistaa on usko, joka Isän armoon ja Jesuksen kalliisen ansioon kokonansa turvaa, Rom. 3:22, 25, 26, 28. 4:3, 5. 5:1. Phil. 3:9. Kol. 1:23. 2:7. Gal. 3:7-12. Jaa, erinomattain usko yksin ja ainoastansa, Rom. 3:28. Gal. 2:16. Eph. 2:8, 9. Luuk. 8:50. Sentähden sanotaan, että saamme armon ja elämme Kristuksessa uskon kautta, Ap. T. 26:18. Uskosta, uskolla, uskon kautta ja uskossa, Rom. 3:30. Gal. 3:3, 7-12, 22, 24, 26. 1. Tim. 1:14. Phil. 3:9. 1. Tim. 3:13. Kol. 1:23. 2:7. Hebr. 11:13.

Ei kuitenkaan ole uskolla itsestänsä voimaa vanhurskaaksi tekemisessä; vaan yksin ja ainoastansa Jesuksen autuaaksi tekeväisestä ansiosta jonka usko tavoittaa, vastaan ottaa ja turvallisesti omistaa: tavoittamisesta ja vastaanottamisesta todistavat seuraavaiset Raamatun paikat, Rom. 3:25, 26. Joh. 1:5, 11, 12. 17:8. Rom. 5:17. Gal. 3:14. Luuk. 8:13. Ap. T. 8:14. Jak. 1:21, Ap. T. 2:41. 1. Tim. 1:15. Uskon omistamisesta todistavat omistussanat: minun, minua, e. Job 19:25. Jes. 45:25. Kork. v. 2:16. Joh. 20:28. Gal. 2:20. Ps. 73:25, 26. Etsi laviammalta kapp. Usko. Syntisen vanhurskaaksi tekeminen kirjoitetaan osittain (privative) poistavaisesti, että Jumala antaa synnit anteeksi, ja ei niitä hänelle lue, Ps. 32:1, 2. Rom. 3:25. 4:7, 8. 2. Kor. 5:19. Osittain (positive) lahjoittavaisesti, siinä että Jumala omistaa katuvaisen syntisen uskolle Poikansa kalliin ansion ja makson vanhurskaudeksi, Rom. 4:5, 6. 5:19. 2. Kor. 5:21. Phil. 3:9. Ja ainoastansa nämät kaksi kappaletta, jotka aina toinen toistansa noudattavat, tekevät syntisen vanhurskaaksi Jumalan edessä; mutta ei mikään luonnon puhtaus, pyhyys, muoto ja laatu, niinkuin joku semmoinen tulis syntisehen vanhurskaaksi tekemisessä vuodatetuksi; sillä Paavalin, ehkä hän uskon kautta oli vanhurskaaksi tehty, täytyi kuitenkin vielä surkiasti valittaa synnistä, Rom. 7:17, 18, 23, 24. Gal. 5:17. Jos syntisen vanhurskaus olis senkaltainen sisälle vuodatettu pyhyys ja puhtaus, niin olis Paavalin valitus lakannut, ja vasta-uudesta syntyneellä vanhurskaaksi tehdyllä ihmisellä ei olisi syytä rukoilla syntein anteeksi antamista, jonka David kuitenkin lukee kaikille pyhille suurimmaksi tarpeelliseksi, Ps. 32:5, 6. On sen tähden sillä sanalla, Vanhurskauttaa, vanhurskaaksi tekemisessä nimi maallisesta vapaaksi sanomisen tuomiosta, sillä niinkuin maallinen tuomari, kuin hän kanteen alla olevan vapaaksi sanoo ja päästää, ei vuodata hänehen jotakuta sisällistä pyhyyttä, 5. Mos. 25:1. San. l. 17:15. Niin ikänä tekee myös korkein Tuomari syntisen vanhurskaaksi tekemisessä; ei vuodattain mitäkään sisällistä pyhyyttä, vaan Kristuksen uskolla käsitetyn ja vastaanotetun, ansion tähden, armollisesti kaikesta synnin viasta ja sen rangaistuksesta vapaaksi sanoo ja selittää, Ps. 32:2. 143:1, 2. 130:3, 4. Rom, 3:25. 4:6- 8. Perustus senkaltaiseen armolliseen syntein anteeksi antamiseen, että synnin siaan Jesuksen vanhurskaus luetuksi tulee, ei löydetä ihmisessä, vaan ulkona ihmisestä, nimittäin siinä, joka vanhurskauden toimittanut on, ja armosta katuvaisen syntisen uskolle sen omistaa; sillä tämä omistaminen ei tapahdu velvollisuudesta, vaan armosta, Rom. 3:24, 4:5, 6. Eph, 1:6, 7. Ap. T. 4:12. 10:43. 13:38. Vanhurskauden tarkoitus-syy Jumalan puolesta on sekä Jumalan laupiuden että vanhurskauden ilmoittaminen, Rom. 3:26. Eph. 1:6. Meidän puoleltamme sielun autuus, Rom. 4:7, 8. 6:22, 23. Tit. 3:5, 6. 1. Piet. 1:3, 4. Niin myös jumalisuus ja pyhyys, Joh. 5:14. Rom. 3:31. 6:1, 2, e. 2. Kor. 9:10, 11. Eph. 2:10. Tit. 2:14. 3:8. Hebr. 9:14, Vanhurskaaksi tekemisen vaikutus ja hedelmä on yhdistys Kristuksen kanssa, Joh. 15:4-6. Gal. 2:19, 20. 3:27. Eph. 3:17. Lasten oikeus, Joh. 1:12. Rom. 8:14-16. Eph. 1:5, 6. Hengellinen rauha, Rom. 5:1, 2. Varma rukouksen kuuleminen, Rom. 8:32. Jak. 1:5-7, e. Autuus, Rom. 4:6-8. Ei meidän työmme tee mitään vanhurskaaksi tekemiseemme Jumalan edessä, Rom. 3:28. 4:5, 6, 11:5, 6. Gal. 2:16. Eph. 2:8.

Kristinuskovainen sielu taitaa olla nykyisestä vanhurskaaksi tekemisestänsä ja Jumalan armosta yltäkyllin vakuutettu, Rom. 8:15, 16. 1. Joh. 5:10. 1. Kor. 2:12. 2. Kor. 1:20, 21. Rom. 5:1, 9, 10. Eph. 3:12. 1. Joh. 3:14, 24. 4:13, Rom. 8:31-34, 38. 2. Tim. 1:12.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu