Etsi:

Vannominen

VANNOMINEN ja Jumalan nimen turhaan lausuminen: Jumalan nimi merkitsee itse Jumalaa, ja hänen majesteetillista kunniaansa, Jer. 44:26. Ps. 20:2. 79:9. 2. Mos. 9:16. Nämät Raamatun paikat selitetään Raamatussa itse Jumalasta, 1. Mos. 22:16. Sak. 9:5. Jes. 43:25. Ps. 72:18. 8:2. 48:11. Sentähden on Jumalan nimi, niinkuin Jumala itsekin, pyhä nimi, 3. Mos. 22:2, 32. 1. Aika K. 10:14. Ps. 33:21. 72:19. Kunniallinen ja peljättävä nimi, 5. Mos. 28:58. Ps. 8:2, Mal. 1:14. Suuri nimi, 1. Sam. 12:22. 1. Kun. K. 8:42. Jer. 10:6. Ihmeellinen nimi, Tuom. 13:18. Jes. 9:6. Korkia nimi, Ps. 148:13. Jes. 12:4. Sentähden sekä kieltää Jumala ankarasti toisessa käskyssä nimensä turhaan lausumista, uhkauksella rangaistuksesta, 2. Mos. 20:7. 5. Mos. 24:15, 16. 5. Mos. 18:20. Ps. 79:6. Jer. 14:15. Matt. 10:33. Luuk. 9:26. Että myös käskee ankarasti, että meidän pitää hänen nimensä pyhittämän, 2. Mos. 29:43. Jes. 8:13. 29:23. 1. Piet. 3:15. Matt. 6:9. Luuk. 11:2. Ja on tälle pyhittämiselle armollisen siunauksen luvannut, 2. Mos. 20:24. 4. Mos. 6:24-27. Joel 2:32. Matt. 10:32. Rom. 10:9, 10. Rangaistus-esikuvat: Israelilaisen vaimon poika, 3. Mos. 24:10-16. Bileam, 4. Mos. 24:1. 31:8. Syrialaiset, 1. Kun. K. 20:23, 28. Sanherib, 2. Kun. K. 19:32, e. 2. Aika K. 32:21. Jes. 27:36, 38. Holofernes, Judit 6:2. 13:8-10. Jumalan pyhä nimi tulee pyhitetyksi (1) saarnaamisella, 1. Mos. 12:8. 13:4. Ps. 22:23. Sillä Jumalan nimi asuu siellä, kussa Jumalan sanaa saarnataan, 5. Mos. 12:5, 11, 21. 14:23. 1. Kun. K. 8:29. Paikka, jossa Jumalan sanaa saarnataan ja kuullaan, on myös rakennettu ja pyhitetty Herran nimelle, 2. Sam. 7:13. 1. Kun. K. 5:5. Opettajat palvelevat myös Herran nimeen, 5. Mos. 18:7. (2) Synnin tunnustuksena Herran nimeen, Jos. 7:19. 1. Kun. K. 8:33-35. 2. Aika K. 6:24. 26. (3) Autuaaksi tekeväisen opin vahvan tunnustuksen kautta vainon ajalla, Matt. 10:22, Luuk. 21:12. Ap. T. 9:14. Hebr. 13:15. (4) Kuin hädässä Jumalaa ainoaa avuksi huudetaan, 1. Mos. 33:20. 1. Kun. K. 18:24. Ps. 20:8. 63:5. San. l. 18:10, Joel 2:32. Joh. 16:23, e. 1. Joh. 5:13-15. (5) Kuin me muita siunaamme Herran nimeen, 4. Mos. 6:23-27. 2. Sam. 6:18. Ps. 129:8. (6) Kuin me Jumalan nimeä kiitämme ja ylistämme, 5. Mos. 10:8. 32:3. Ps. 29:2. 34:4. 66:2. 96:2, 3. Eph. 5:3, 4. (7) Kuin Jumalaa hänen hyväin töidensä edestä kiitetään, Ps. 7:18. 103:1-3. (8) Kuin Jumalalle kunniaksi ja lähimmäisellemme menestykseksi Jumalan nimen kautta vannotaan, 5. Mos. 6:13. 10:20, 21. 1. Sam. 20:42. Jer. 12:16. 44:26. (9) Kuin jumalista, kristillistä ja pyhää elämää ja menoa pidetään, Matt. 5:16. 2. Kor. 7:1. Hebr. 13:1. 1. Kor. 10:31. Kol. 3:17. (10) Kuin me Jumalan nimen pyhittämisestä kiivaat olemme, 4. Mos. 25:13. 1. Kun. K. 19:10. 2. Kun. K. 10:16. Ps. 69:10. 119:139. Kuin näitä edellä mainituita asian haaroja vastaan tehdään, silloin Jumalan nimi häväistään; erinomattain kuin Jumalan nimi turhaan lausutaan, 3. Mos. 24:11-16, Itsensä taikka lähimmäisensä sadattamiseen, Matt. 26:74. Rom. 12:14. Jak. 3:9, 10. (Ansaitsematoin sadatus ei pysty, San. l. 26:2.) Noitumiseen ja taikauskiroomiseen, Ap. T. 19:13-19. 3. Mos. 19:31. 5. Mos. 18:12. Jes. 8:19, 20. Kuin evankeliumin totuutta ja oppia häväistään ja pilkataan, Ap. T. 13:45. 18:6. Juud. Ep. v. 10. (Joka häväistys on kauhia synti, Juud. Ep. v. 9: 11. Sir. 23:15, 16.) Kuin epäjumalain kautta vannotaan, Jer. 5:7. Am. 8:14. Zeph. 1:5. Kuin luotuin luontokappalten kautta väärin vannotaan, Matt. 5:34-36. Kuin Jumalan nimen kautta väärin vannotaan, 3. Mos. 19:12. Jes. 48:1. Jer. 44:26. Valapattoiseksi tullaan, Jos. 9:20. 2. Sam. 21:1, e. Ps. 15:4. Keviästi ilman tarpeeta vannotaan, Hos. 4:15. Sir. 23:9-17. 27:15. 34:29. Matt. 5:34, 37. Jak. 5:12.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu