Etsi:

Yhteys

YHTEYS. Uskovaisten Jumalan kanssa; osoitetaan ensisti selkeillä sanoilla, Joh. 6:56. 14:20 1. Kor. 6:17. Gal. 2:20. Eph. 5:30. 1. Joh. 3:24. 4:13. 2. Piet. 1:4. Sitte kuvauksilla ja vertauksilla, isännästä, Joh. 14:23. Eph. 3:17. Rom. 8:9, 11. Jumalasta ja templistä, 1. Kor. 3:16. 2. Kor. 6:16. lhmisellisestä puvusta, Gal. 3:27. Aviokäskystä ja heimolaisuudesta, Eph. 5:25, 31, 32. Hos. 2:19, 29. Matt. 22:2. Puusta ja sen oksista, Joh. 15:1-6. Rom. 11:17, 24. Ruumiista ja sen jäsenistä, 1. Kor. 12:12.

Vertauksista on tällä yhteydellä moninaiset nimet: kolmeyhteisen Jumalan pysyväinen asunto. Joh. 14:23. Kristuksen asumasia, Eph. 3:17. Hengen asuma, Rom. 8:9. Jumalan asuinsia, Hengen kautta, Eph. 2:22. Kihlaus, Hos. 2:19, 20. Suuri salaisuus, Eph. 5:32. lstutus, Joh. 15:4-7. Rom. 11:24. Ei se ole joku ruumiillinen ja luonnollinen, vaan hengellinen yhteys, Pyhän Hengen vaikuttama, 1. Kor. 6:17. Joka myös tekee ihmiset hengelliseksi, Rom. 8:9. Yhteydestä Jumalan kanssa, joka on kaikille ihmisille yhteinen, puhutaan, Ap. T. 17:28. Mutta hengellinen yhteys on ainoastansa uskovaisten, täällä sotivaisessa, Joh. 17:11, 21- 23. 26. Sitte voitosta riemuitsevaisessa seurakunnassa, 1. Kor. 15:28. Sen vaikuttavainen syy on kolmeyhteinen Jumala, Isä, Eph. 1:17, 22, 23. Poika, Joh. 15:5. Pyhä Henki, 1. Kor. 6:19. Sen sisällinen kehoittavainen syy, Jumalan rakkaus, Joh. 14:21, 23. Eph. 2:4, 7. Sen välikappale jumalan puolelta on sana ja pyhät sakramentit, Joh. 14:23. 2. Piet. 1:3, 4. Eph. 5:26, 30. Gal. 3:27. 1. Kor. 10:16, 17. Ihmisen puolelta on usko, Eph. 3:17. 1. Joh. 4:15. Gal. 2:20. 3:26, 27. Siihen ovat apulaisina saarnamiehet ja opettajat, Eph. 4:11-13. 2. Kor. 11:2. 1. Kor. 4:1. 3:7, 9, 10. 4:15.

Kolmeyhteisen Jumalan jumalallinen olento, 2. Piet. 1:4. Ja Jesuksen ihmisyyden luonnon olento, Joh. 15:1, 2, 4. 1. Kor. 6:15-17. Eph. 5:30. Gal. 2:19, 20. Yhdistetään kristinuskovaisen ihmisen ruumiin ja sielun kanssa, 1. Kor. 6:15, 19. Eph. 5:30. Joh. 14:23. Gal. 3:27. 2:19, 20. Hengellisen yhteyden tarkoitus-syy, Rom. 8:10, 11, 16, 26, 35. Joh. 6:54, 56, 57. 17:20-23. Eph. 4:11, e.

Hengellisen yhteyden hedelmä ja vaitutus: Keskinäinen osallisuus yhdistettyin välillä. Kristus tekee meidät osalliseksi kaikesta hyvyydestänsä, elämästänsä, kuolemastansa, ylösnousemisestansa, autuaaksi tekeväisestä vanhurskaudestansa ja taivaasen astumisestansa, Phil. 3:9-11. Kol. 2:20. Rom. 4:25. 8:31-34. Gal. 2:20. Phil. 1:20. 2. Kor. 5:21. 1. Kor. 1:30. Niin myös lasten oikeudesta, taivaallisesta perinnöstä ja ijankaikkisesta kunniasta, Rom. 8:14, 17. Joh. 1:12. 1. Joh. 3:1, e. Joh. 17:24. Sitä vastaan omistaa Kristus itsellensä sen, mitä uskovaisille tapahtuu, Sak. 2:8. Matt. 10:40. 25:35, 40, 45. Luuk. 10:16. Joh. 13:20. Ap. T. 9:4.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu