Etsi:

Yksimielisyys

YKSIMIELISYYS, Rauhallisuus, Rauha: Hengellinen uskossa, käsketään, Joh. 17:21, 22. 1. Kor. 3:10-13. Eph. 4:3-5. Phil. 1:27. 3:16, Hengellisestä ja evankelisen kristillisen seurakunnan rauhasta, Jes. 2:4. 9:7. 11:6, 7. 66:12. Sak. 8:12. Luuk. 2:14. Joh. 14:27. Ap. T. 10:36. Rom. 5:1. Eph. 2:14, 17. Phil. 4:7. Ps. 72:2, 3. Nah. 1:15. Kol. 1:20.

Siitä petollisesta rauhasta, jota väärät profetat ilmoittavat, Jer. 8:11, 12. 14:13, 19. 23:6, e. 27:14, 15. 28:8, 9, 15. 29:21, 31. 4:10. Miik. 3:5, 7. Hes. 10:16.

Ruumiillinen yksimielisyys ja rauhallisuus käsketään, 1. Mos. 45:24. Sak. 8:16, 19. San. l. 3:30. Mark. 9:50. Rom. 12:16, 18. 15:5, 6. 14:19. 1. Kor. 3:3. 2. Kor. 13:11. Phil. 2:1-3. Kol. 3:15. 2. Tim. 2:22. Tit. 3:2. 1. Piet. 3:8-11. 2. Piet. 3:14. Hebr. 12:14. Ps. 34:15.

Yksimielisyys ja rauha tulee Jumalalta, 3. Mos. 26:6. Jes. 45:7. 1. Kor. 14:33. 1. Kun. K. 5:4. 2. Aika K. 14:6. 15:15. 2. Tess. 3:16. Ps. 147:13, 14. Jes. 26:3, 12. Sir. 50:25. Esimerkit rauhaa rakastavaisista: 1. Mos. 13:8, 26:27. Ap. T. 2:44- 46. 4:32. Jumalattomat ovat myös yhtäpitäväiset ja yksimieliset pahuuteen, Ps. 94:20, 21. Jes. 5:18. San. l. 1:10-15. Rauhaan ja yksimielisyyteen pitää meitä kehoittaman yksimielisyyden suuri arvo, että se kutsutaan Jumalan rauhaksi, Kol. 3:15. On hengen hedelmä, Gal. 5:22. Jumala itse on rauhan Jumala ja Herra, Rom. 15:33. 16:20. 1. Kor. 14:33. 1. Tess. 5:23. 2. Tess. 3:16. Niin myös Jumalan hyvä suosio rauhaan ja yksimielisyyteen, Ps. 133:1-3. Sir. 25:1, 2. Matt. 5:9. 18:19. Jumalan vastahakoisuus eripuraisuuden kehoittajia vastaan, San. l. 6:29. Yksimielisyyden hyödytys, Ps. 133:1- 3. 2. Kor. 13:11. 1. Piet. 3:10, 11. Jak. 3:18, 15:17. 17:1. Kristuksen valtakunnan ominaisuus: hengellinen ja ruumiillinen rauha, Rom. 14:17. Jes. 9:7. 11:6, 7. Sak. 9:10. Luuk. 1:79. Eph. 2:14-17. Hebr. 7:2. Joh. 13:34, 35. 14:27. Meidän kutsumisemme on rauhaa, 1. Kor. 7:15. Eph. 4:1-4. 1. Piet. 3:8, 9. Eripuraisuus on vahingollinen ja kauhistavainen, San. l. 6:12-14. 16:28. 17:19. 20:3. Sir. 28:10-18. 1. Kor. 3:3. Gal. 5:15, 20, 21. Jak. 3:14-18. Saavuttaaksemme rauhaa, tulee meidän ahkeroida totuudesta, Sak. 8:19. Hengen yhteydestä, Eph. 4:3. Rakkaudesta, Kol. 3:14, 15. San. l. 10:12. Nöyryydestä, San. l. 13:10. 28:25. Luuk. 9:46. 22:24. Phil. 2:2, 3. Kärsivällisyydestä, San. l. 15:18. Kol. 3:12, 13. Ystävällisyydestä puheessa ja vastauksessa, San. l. 15:1. Kol. 4:6. Niin myös neuvoa rauhaan, San. l. 12:20. Sir. 28:14, e. Sitä vastaan karttaa ja välttää riitaisuutta, San. l. 26:21. Sir. 28:13. Äkillistä vihastumista, Sir. 28:11. San. l. 15:18. 25:8. 30:33. Jak. 1:19, 20. Kateutta ja vihaa, San. l. 27:4. Rom. 13:13. 2. Kor. 12:20. Jak. 3:16. Sekoittamista itsiänsä muiden asioihin, 1. Tess. 4:11. San. l. 26:17. Tytymättömyyttä, San. l. 15:17. 17:1. Panetusta, San. l. 26:20, 21. Sir. 28:15, 16, 20.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu