Etsi:

Ylpeys

YLPEYS, Koreus, Prameus: On jumalan edessä kauhistavainen synti, San. l. 8:3. 6:6, 17. 16:5. 21:4, 24. Am. 6:8. Ju- dit 9:6. Sir. 10:7, 21. Luuk. 16:5. 1. Joh. 2:16. 1. Piet. 5:5. Kadottavainen synti, Matt. 18:3, 4. Pakanallinen synti, Rom. 1:30. Joka saattaa kaikkiin syntiin, Sir. 10:14, 15. Ylönkatsomiseen, San. l. 11:2. Riitoihin, San. l. 13:10. 28:25. Sir. 3:29, 30. Ankarasti kielletty, Ps. 101:5. Hes. 7:10. Jer. 9:23. Tob. 4:14. Sir. 11:4. Rom. 11:20. 1. Piet. 5:5. 1. Tim. 6:17. 2. Tim. 3:2. Puheissa, Job 8:2. Ps. 12:4. 17:10. 31:19. 75:5. 94:3, 4. Sir. 23:7, 8. 2. Piet. 2:18. Juud. Ep. v. 16. Silmissä, Ps. 18:28. 131:1. San. l. 6:17. 21:4. Jes. 2:11. 5:15. 10:12. Käytöksissä, Ps. 101:5. Miik. 2:3. Jes. 3:16, 17. Vaatteissa, Jes. 3:16-23. Sir. 11:4. Hes. 7:20, 21. 1. Tim. 2:9. 1. Piet. 3:3. Luuk. 16:19. 20:46.

Jumalan ankara uhkaus kaikkia ylpeitä vastaan, 3. Mos. 26:18, 19. Job 38:15. Ps. 94:2, 3. 119:78. San. l. 15:25. 16:5. Jes. 3:16, e. 5:15. 3:11. Jer. 13:9. 50:31, 32. Hes. 33:28. Hos. 5:5. Am. 6:1, 8. 8:7. Sir. 21:5. 27:31. Ylpeys käy lankeemuksen edellä, San. l. 16:18. 18:12. 29:23. Sir. 3:26, 27, 29, 30. 10:16-18. Jes. 2:11, 12. Luuk. 14:11. Tob, 4:14. Olla ylpiä ei hyödytä, Viis. 5:8. Tulevat viimein häpiään, Luuk. 1:51, 52. Ps. 73:18-20. 37:35. Job 24:24.

Mistä ylpeys saa alkunsa, Sir. 10:14. Mark. 7:21-23. 1. Joh. 2:16. Hengellinen ylpeys kielletty, Zeph. 3:11. Luuk. 18:9, 10. Ylpeyden kanssakäymistä pitää vältettämän, Ps. 101:5. Sir. 13:1. Meidän raadollisuutemme tutkiminen pitää meitä ylpeydestä estämän, Sir. 10:9-13. Ylpiät unhohtavat Jumalan, Hos. 13:6. Pyytävät ylimmäisiä sijoja, Luuk. 18:8. Ei pelkää, Sir. 32:23. Rom, 11:20. Pettävät itsensä, Gal. 6:3. 1. Kor. 4:7. 8:2. Ylpeyden esikuvat, ja sen rangaistus: Farao, 2. Mos. 5:2. Mirjam, 4. Mos. 12:1, e. Korah, Datan ja Abiram, 4. Mos. 16:12, 31, 32. Goliat, 1. Sam. 17:4, 26, 49. David, 2. Sam. 24:12, e. Sanherib, 2. Kun. K. 18:35, e. 19:28, 37. Jes. 36:1, e. Usia, 2. Aika K. 26:16, 19. Moabilaiset, Jer. 48:29, 30. 49:16. Sodoma, Hes. 16:49. Tyrus, Hes. 28:2. Egypti, Hes. 31:10. Nebukadnetsar, Dan. 4:26-29. 5:22, e. Fariseus, Luuk. 18:11. Herodes, Ap. T. 12:22, e. Sedekia, 2. Aika K. 36:12. Hiskia, 2. Aika K. 32:25.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu