Etsi:

Ympärileikkaus

YMPÄRIIEIKKAUS: Ruumiillinen, joka tapahtui esinahan lihassa kahdeksantena päivänä, sen asetti Jumala, että sen piti oleman sinetti ja merkki liittoon, jonka Jumala Abrahamin ja hänen jälkeentulevaistensa kanssa teki, 1. Mos. 17:1-14. Rom. 4:11. Joh. 7:22. Ap. T. 7:8. Sir. 44:21. Moses jumalan puolesta kertoi sen vasta-uudesta ja vahvisti, 3. Mos. 12:2, 3. Niin myös Josua, 3. Mos. 5:3, 7. Toimitettiin alussa säädyllisesti Abrahamilta ja muilta Patriarkoilta, 1. Mos. 17:23, 24. 21:4. Mutta hätätilassa saivat myös vaimot sitä toimittaa, 2. Mos. 4:25, 26. 1. Makk. 1:16, 51, 63. 2. Makk. 6:10. Niin myös nekin, jotka ei olleet kokonansa puhtaat opissa; ilman epäilemättä on joku fariseus Kristuksen ympärileikannut, Luuk. 2:21. Sovita tähän Rom. 3:3. Matt. 23:2, 3. Käytettiin väärin Jakobin pojilta, 1. Mos. 34:14, e.

Oli sakramentti V. Test., joka vaikutti ja kiinnitti uskonvanhurskauden, Rom. 4:11. Sen maallinen ja näkyväinen aine oli esinahka, 1. Mos. 17:11. Taivaallinen ja näkymätöin oli Messias, joka Abrahamin siemenestä oli syntyvä, 1. Mos. 22:18. Niin myös hänen pyhän verensä vuodatus kärsimisessä, joka ympärileikkauksen veren kautta kuvattiin ja maalattiin, Dan. 9:26. Jes. 53:4-12.

Ympärileikkauksen sakramentin kautta tulivat ympärileikatut armoihin Jumalan tykönä otetuksi, armoliitosta ja lasten oikeudesta vakuutetuksi ja vahvistetuksi, 1. Mos, 17:7. Rom. 4:11. Niin myös autuaaksi, 1. Mos. 17:14. Tulivat myös sen kautta muista kansoista eroitetuksi; sentähden kutsutaan Juudalaiset Raamatussa ympärileikkaukseksi: pakanat sitä vastaan esinahaksi, Rom. 2:26, 27. 3:30, 15:8. Gal. 2:7. Eph. 2:11. Tit. 1:10. Että merkki liittoon Jumalan ja heidän välillänsä oli heidän lihassansa, 1. Mos. 17:10, 11, 13, piti ruumiillisen ympärileikkauksen kanssa, sen terveellisessä harjoituksessa, Jumalan armollisen lupauksen ja käskyn jälkeen hengellinen sisällinen ympärileikkaus yhdistetty oleman. Siitä, niin myös ympärileikatuista sydämistä puhutaan, 5. Mos. 10:16. 30:6. 3. Mos. 26:41. Jer. 4:4. 6:10. 9:25, 26. Ap. T. 7:51. Rom. 2:25, 29. Kol. 2:11.

Pakanoista, jotka antoivat itsensä ympärileikata, Judit 14:6. Ja saivat syödä pääsiäislammasta, 2. Mos. 12:48.

Ympärileikkaus, sitte kuin Kristus tuli, on peräti pantu pois, Ap. T. 15:1, 19, 28. Gal. 5:1-3. 2:3. Hebr. 8:13.

Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu
Vie hiiren kursori viittauksen päälle, niin näet raamatunkohdan.

Kuuntele seuroja netissä: nettiseurat.info
Raamattu netissä: finbible.fi
Tämän sivuston tekstit ovat rekisteriraamatun sanahakemistosta.
Lisätietoja rekisteriraamatusta: evl.fi
Yhteystieto: rekisteri@rekisteri.eu